د سونی ۳ وروستی کمری (Sony a7 III, a7R III او Sony a9) لنډه کتنه

د سونی ۳ وروستی کمری (Sony a7 III, a7R III او Sony a9) لنډه کتنه

په وروستیو مودو کی د میرورلس د کمرو بازار تود شوی دی. به دی  بازار کی سونی لوړنی ځای نیولی دی. میرورلس ولی کامیابه ده: وړه ده اوسرعت ډیر دی Sony α7 III Sony α7R III Sony α9 بیه $2,198 $2,498 $3,498 Pixels پیکسل 24.2 Megapixel 42.4 Megapixel 24.2 Megapixel Camera Format د کمری فورمات Full-Frame (1x Crop Factor) Full-Frame (1x Crop Factor) Full-Frame (1x Crop Factor) Resolution رزلوشن 6000×4000 7952×5304 6000×4000 Aspect Ratio اسپک رشیو 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9 Sensor typسنزور CMOS CMOS CMOS د سنزور اندازه…

Read More

څنګه په ورډپرس کی غونډې (comments)تبصرې پاکئ کړئ

(comments)تبصرې

کله چی په ورډپرس کی دی تبصرو  څانګه روښانه پریږدی نو دی مضاهمو دی تبصرو باران درباندی کیږئ. ۱- یوپلګین انستال کړئ. پلګینونه ډیر دی. ما Delete All Comments of wordpress انستال کړ  لاړ شئ  پلګین ته Plugins/Add New/ په Keyword کی ولسکئ  All Comments of wordpress انستال   ۲-  وروسته پلګین اکتیو کړئ ۳ – وروسه لاړ شئ (Tools) او (Delete comment) لاړ شئ او وروسته له انتخاب ته (Delete Now) ووهی د تبصرو بندول په ورد پرس کی د پلګین په مرسته د تبصرو بندول Disable comments

Read More