د سونی ۳ وروستی کمری (Sony a7 III, a7R III او Sony a9) لنډه کتنه

د سونی ۳ وروستی کمری (Sony a7 III, a7R III او Sony a9) لنډه کتنه

په وروستیو مودو کی د میرورلس د کمرو بازار تود شوی دی. به دی  بازار کی سونی لوړنی ځای نیولی دی.

میرورلس ولی کامیابه ده:

وړه ده اوسرعت ډیر دی

Sony α7 III

Sony α7R III

Sony α9

بیه $2,198 $2,498 $3,498
Pixels پیکسل 24.2 Megapixel 42.4 Megapixel 24.2 Megapixel
Camera Format د کمری فورمات Full-Frame (1x Crop Factor) Full-Frame (1x Crop Factor) Full-Frame (1x Crop Factor)
Resolution رزلوشن 6000×4000 7952×5304 6000×4000
Aspect Ratio اسپک رشیو 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9
Sensor typسنزور CMOS CMOS CMOS
د سنزور اندازه 35.6 x 23.8 mm 35.9 x 24 mm 35.6 x 23.8 mm
ISO 100 – 51200 100 – 32000 100 – 51200
fps 10 Uncompressed RAW Mecha. and El. Shutter 10 Compressed RAW Mechanical and El Shutter

8 Uncompressed RAW

20 Compressed RAW El. Shat.12 uncomressed RAW El. Shut. 

5 Nechanical Sh. 

AF system 693 Pint Phase detection AF sestem(edge to edge)

(93% coverage)

-399 Pint Phase detection AF sestem-425 contrast Detection AF Points

(68% coverage)

-693 Pint Phase detection AF sestem(edge to edge)

(93% coverage)

Shutter -1/8000 Mech. and Elect. -1/8000 Mech. and Elect. -1/32000 Electronic

-1/8000 Mechankic

Video -Full frame 4K UHD at 30 fps (6K to 4K downsample)

-1080P at 120 fps

(1.2x crop in 4K 30p)

-Full frame 4K UHD at 30 fps

-Best quality 35 mode (5K to 4K downsample)

-1080P at 120 fps

-Full frame 4K UHD at 30 fps (6K to 4K downsample)

-1080P ar 120 fps

-Lock on Eye AF and face detection – Lock on Eye AF (for stills)

– face detection

-Lock on Eye AF (for stills)

– face detection

– Lock on Eye AF (for stills)

– face detection

Viewfinder – 100%

-2.4m dot EVF

– 100%

-2.7m dot EVF

– 100%

-2.7m dot EVF (blackout free)

Touchscreen LCD -3″ 922K dot Tilting touchscreen LCD

(limted touch)

-3″ 1.4m dot Tilting touchscreen LCD

(limted touch)

-3″ 1.4m dot Tilting touchscreen LCD

(limted touch)

Pixel Shift * – Pixel Shift *
Lock button * – Lock button on mode dial – Lock button on mode dial
Memory cards – 2 SD card slots (1UHS I)(1 UHS II) – 2 SD card slots (1UHS I)(1 UHS II) – 2 SD card slots (1UHS I)(1 UHS II)
Battery – Li-ion, NP-FZ100, 7.2V, 2280mAh – Li-ion, NP-FZ100, 7.2V, 2280mAh – Li-ion, NP-FZ100, 7.2V, 2280mAh
Silence mode * * Silence mode
Colore filter array – RGB – RGB – RGB
Shutter type Electtronic/Mechanicl Electtronic/Mechanicl Electtronic/Mechanicl
Live view yes yes yes
Connectivity USB/WIFI/NFC USB/WIFI/NFC USB/WIFI/NFC
Bluetooth – Yes – Yes – Yes
Video file format – XAVC S, AVCHD XAVC S, AVCHD format Ver. 2.0 compliant, MP4 XAVC S, AVCHD format Ver. 2.0 compliant, MP4
Video codec – MPEG-4 AVC, H.264 – MPEG-4 AVC, H.264 – MPEG-4 AVC, H.264
Autofocus mode – AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C (Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus – AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C ( Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus – AF-S (Single-shot AF), AF-C ( Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus
Dimensions (W x H x D) 5 x 3.8 x 2.9″ / 126.9 x 95.6 x 73.7 mm 5 x 3.8 x 2.9″ / 126.9 x 95.6 x 73.7 mm 5 x 3.8 x 2.5″ / 126.9 x 95.6 x 63 mm
Lens Mount Sony E Sony E Sony E

Related posts